Protokol

Opštine Cetinje i Bar saniraće put Brčeli-Građani

| 07:11:2018 | 17:36:34

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sastali su se danas u selu Građani, gdje su razgovarali o valorizaciji privrednih i turističkih potencijala ovog dijela Riječke nahije, kao i o mogućnostima za unaprjeđenje saobraćajne i elektroenergetske infrastrukture.
 
Kašćelan i Raičević spremni su, kako su saopštili, da u granicama svojih ovlašćenja i moći podrže privrednike i žitelje tog kraja, ističući da je jačanje putne infrastrukture generator svakog razvoja.
 
U tom kontekstu, dogovoreno je da Cetinje i Bar naprave projekat sanacije puta od Građana do Brčela u dužini od sedam kilometara.
 
Gradonačelnik Cetinja je kazao je da će Prijestonica u kapitalnom budžetu za narednu godinu planirati sredstva za sanaciju dva kilometara tog puta, na teritoriji cetinjske opštine, i dodao da je planirana i sanacija udarnih rupa od skretanja ka Rijeci Crnojevića do Građana.
 
Dušan Raičević rekao je da će Opština Bar u najskorijem roku početi sanaciju puta od Brčela prema Građanima. Cilj je bolja saobraćajna povezanost ovog kraja sa Barom i Cetinjem, unaprijeđenje turističkog prometa i privlačenje turista iz svih krajeva svijeta, ali i bolji plasman poljoprivrednih i drugih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.
 
Sagovornici su se saglasili i da u narednom periodu sprovedu zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja elektro snabdijevanja tog dijela Riječke nahije.

 
Gradonačelnici su posjetili i vinariju “Lipovac” gdje su razgovarali sa izvršnim direktorom Savom Kneževićem. Na sastanku je ocijenjeno da su ovakvi i slični kompleksi, koji kombinuju kvalitetnu turističku ponudu i domaće proizvode, potencijal koji zaslužuje pažnju lokalnih uprava i države, a sve u cilju razvoja ruralnih predjela i kreiranja jedinstvenog turističkog proizvoda koji prati potrebe savremenog turiste.