Hronika

Francuzu policija naložila da napusti zemlju

| 09:02:2018 | 17:49:00

Iz Uprave policije su danas saopštili kako su otkazali boravak strancu, francuskom državljaninu B.D. (24), iz razloga nacionalne bezbjednosti i javnog poretka, jer je ustanovljeno kako postoji mogućnost da bi navedeno lice moglo biti potencijalni izvršilac krivičnih djela protiv života i tijela za interes neke od OKG grupacija.
 
“Radi o licu koje je u Francuskoj evidentirano za sedam krivičnih djela, među kojima je i saučesništvo u ubistvu. B.D. je u Baru boravio kod E.M (23), crnogorskog državljanina koji je prijatelj sa pripadnikom OKG iz Bara A.K. Francuski državljanin B.D. je kontrolisan u Baru od strane Interventne grupe CB Bar kada je bio u društvu sa E.M.
 
Interventna grupa CB Bar je 30. 1. 2018. godine kontrolisala B.D. i E.M. Sa B.D. su službenici Grupe za krvne i seksualne delikte obavili informativni razgovor na okolnosti njegovog dolaska i boravka u Crnu Goru, u kojem je on kazao da je sa E.M. došao u posjetu u našu državu. Pošto je E.M. blizak prijatelj sa visokorangiranim pripadnikom OKG grupacije iz Bara A.K, a budući da E.M. živi u Francuskoj, izvršene su provjere za oba lica putem NCB Interpol Podgorica.
 
Provjerama koje su izvršene ustanovljeno je da su B.D. i E.M. ušli u našu državu preko jednog od graničnih prelaza, 29. 2. 2018. godine. Ustanovljeno je da je B.D. prijavio boravak kod porodice E.M. u Baru.
 
Takođe, provjerama koje je izvršio NCB Interpol Podgorica službenici CB Bar su 7.2.2018. godine obaviješteni da je B.D. u Francuskoj evidentiran za sedam krivičnih djela, počinjenih u periodu od 2008. do 2016. godine, među kojima je i krivično djelo saučesništvo u ubistvu. On je od novembra 2016. do februara 2017. godine bio u pritvoru u zatvoru u Francuskoj koji je u nadležnosti Tribunala visoke instance u Orleanu. Takođe, B.D. je izrečena mjera francuskog suda kojom mu je zabranjeno da napušta Francusku do 10.03.2019. godine, a o čemu službenici naše policije nisu prethodno imali saznanja, jer se ova mjera nalazi u nacionalnim pravosudnim bazama Francuske, i informacija o tome nije bila dostupna putem kanala međunarodne policijske saradnje”, kaže se u saopštenju Uprave policije.
 
Službenici Stanice granične bezbjednosti Bar su 7. februara donijeli rješenje kojim je, shodno članu 34 stav 1 tačka 2 Zakona o strancima Crne Gore, otkazan boravak B.D. koji je prijavio do 90 dana, a rješenjem mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru narednih godinu dana. Takođe, rješenjem je navedeno da je B.D. dužan da napusti Crnu Goru 8. februara, što je on i uradio.