Hronika

U Baru registrovana 82 maloljetna delikventa

by DAN | 15:01:2019 | 11:50:30

U informaciji Centra za socijalni rad opština Bar i Ulcinj o stanju u socijalnoj i dječijoj zaštiti za 2017. godinu, u dijelu koji se odnosi na djecu i omladinu sa poremećajima u ponašanju, evidentirana su 82 maloljetnika asocijalnog i delikventnog ponašanja, što je za pet maloljetnika manje u odnosu na 2016. godinu, kada je evidentirano 87.

Od ovog broja, u recidivu je 29 maloljetnika, od kojih su njih 14 višestruki recidivi, tj. više puta su počinili isto ili slično djelo. Ukupno 82 maloljetnika počinila su 115 krivičnih ili prekršajnih djela, za koja su u svakom predmetu dostavljeni izvještaji nadležnom sudu ili tužilaštvu. Po polnoj strukturi, od 82 maloljetna lica koja su učinila neki presup šest je djevojčica, a ostalih 76 su dječaci.

Što se tiče djece ispod 14 godina, koja su krivično neodgovorna, u protekloj godini je evidentirano troje djece asocijalnog ponašanja - navodi se u informaciji i dodaje da je u strukturi počinjenih djela iz oblasti prekršaja iz ZOOBS-a, evidentirano 66 lica, prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru 19, zatim jedan prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, krivičnih djela krađa četiri, teške krađe tri, teška krađa u pokušaju takođe tri, teška tjelesna povreda jedan prekršaj, iz Zakona o zaštiti od zloupotrebe droga osam, iz Zakona o oružju dva, krivično djelo prikrivanje dva, te asocijalno ponašanje četiri prekršaja.

Dva maloljetna lica bila su smještena u Centar za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici (jedno muško i jedno žensko) - navedno je u izvještaju.

Kada je u pitanju sprovođenje vaspitnih mjera u toku izvještajne godine, jedan maloljetnik je imao izrečenu vaspitnu mjeru posebne obaveze - uključivanje u sportske aktivnosti, i ona je okončana krajem godine. Za jednog maloljetnika je praćeno izvršenje mjere posebne obaveze društveno korisnog i humanitarnog rada.