Hronika

Krivične prijave zbog utaje poreza

| 16:01:2019 | 17:31:08

Protiv I.P. (44) iz BiH, ovlašćenog u firmi "Monter.Ing" iz Bara, i B.B. (36) sa Kosova, osnivača i direktora te firme, podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa koruptivnim krivičnim djelom zloupotreba ovlašćenja u privredi.
 
Kako je saopšteno iz Uprave policije, oni se sumnjiče da su prikrili ostvarene prihode u periodu 2015, 2016, i 2017, nedokumentovanim podizanjem novca sa žiro računa sa namjerom izbjegavanja plaćanja poreza i dažbina.
 
"Osumnjičeni su u tom smislu, sumnja se, prikrili relevantne činjenice koje su bitne za utvrđivanje poreskih obaveza, čime su pribavili sebi korist na način što su, suprotno pravilima finansijsko knjigovođstvene evidencije i privrednog poslovanja, prikrili i nezakonito prisvojili imovinsku korist. Osumnjičena lica konkretno, sumnja se, nisu obračunala i prijavila dospjele obaveze za prijavu i plaćanje PDV-a Poreskoj upravi u iznosu od 203.045 eura. Takođe oni nisu, sumnja se, prijavili poreze i doprinose na ostala lična primanja u iznosu od 110.182 eura i poreze na dobit pravnih lica i poreze na dividende u iznosu od 13.225 eura. Ukupna šteta prouzrokovana ovim krivičnim djelima po Budžet Crne Gore, kako je utvrđeno na osnovu analiza i vještačenja dokumentacije koji su izvršeni u periodu od podnošenja krivične prijave u julu 2017. godine do 14.01.2019. godine kada je i podnijet posebni izvještaj, iznosi tačno 326.452 eura“, navodi se u saopštenju Uprave policije.