Kultura

O interpretaciji kulturno-istorijskog nasljeđa na Virpazaru

| 04:04:2017 | 11:22:16

Predstavnici Ministarstva kulture, Kulturnog centra Bar, Opštine Bar i Turističke organizacije Bar učestvovali su na radionici “Interpretacija kulturno-istorijskog nasljeđa”, organizovanoj sa ciljem valorizacije utvrđenja Besac na Virpazaru, na kojem je tokom 2016. godine realizovana druga faza restauratorskih radova kao dio IPA projekta “0drživo upravljanje turizmom u okviru Jadranskog nasljeđa  HERA”.
 
Predavač je bio Igor Kovačević sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a radionica je imala za cilj da prisutnima predstavi teme, pojam i svrhu interpretacije kulturno-istorijskog nasljeđa, sa ciljem valorizacije lokalnih resursa, u svrhe razvoja kulturnog turizma.
 
“Prisutni su, u saradnji sa predavačem, razmijenili znanja i iskustva na polju unaprijeđenja turističke ponude Bara, ali i uključivanja restauriranog utvrđenja Besac i kulturne rute 'Čuda Skadarskog jezera' nastale u okviru IPA projekta HERA, u postojeće i nove lokalne turističke ponude. Radionica je bila i prilika za upoznavanje sa iskustvima iz prakse koja se odnose na kreiranje turističkog proizvoda kroz prilagođavanje karakteristika destinacije targetiranom tržišnom segmentu", stoji u saopštenju Ministarstva kulture.