Kultura

Deset godina Teatra Č.Dragović – deseta dramska smotra

| 04:04:2017 | 14:50:30

Na današnji dan, prije deset godina, osnovana je NVO Teatar “ČEDO DRAGOVIĆ”, iza koje stoje tradicionalne smotre dječijeg dramskog stvaralaštva Crne Gore.
                          
NVO je pokrenuta “poštujući 50 godina dramskog stvaralaštva doajena crnogorskog glumišta Čeda Dragovića, a u cilju pozorišnog stvaralaštva Bara, afirmacije dječijeg dramskog stvaralaštva, podsticaja pozorišnog stvaralaštva u obrazovnim institucijama, uz osmišljavanje raznih aktivnosti kojima se građanima Bara nude najkvalitetniji umjetnički sadržaji i kojima će se dati doprinos kulturi Bara i Crne Gore uopšte”.
 
Mr Miodrag Banović, dugogodišnji prijatelj i saradnik Čeda Dragovića, pripremio je potrebnu dokumentaciju, dobio saglasnost od porodice, pa je Odluka o osnivanju NVO donijeta 4. aprila 2007. godine u restoranu “XXL” na Velikom Pijesku. Za predsjednika je izabran Slavko Petrović, za predsjednika Skupštine Nikola Đukanović, a za sekretara Ljiljana Raičević.
 
Čedo Dragović je jedno od najvažnijih imena pozorišnog amaterizma u Crnoj Gori, reditelj i glumac. Kada je formiran “Dramski studio Bar”, pri Domu kulture 1977. godine, režirao je predstave “Čarobna frula” i “Vukac Paštrović”, a od tada do 2000.godine i druge predstave i gotovo sve javne svečanosti u Baru.

 
Na Osnivačkoj skupštini KUD “Jedinstvo”, kada je reaktiviran rad Društva, septembra 1991. godine izabran je za predsjednika KUD “Jedinstvo”. Tu je funkciju obavljao do 29. februara 2000. godine. Od tada je bio počasni predsjednik, a iz tog perioda posebno treba istaći dramaturgiju i režiju predstave “Cigani umiru pjevajući” 2004. godine i obnavljanje “Pelinova” 2000. Preminuo je 2007. godine.
 
“Osnovni projekat Teatra 'Čedo Dragović' je 'Festival dječijeg teatra Crne Gore', kojeg sam uradio 2005. godine, kao nastavak Festivala dječijeg stvaralaštva 'Četiri godišnja doba' iz 1999.godine. Prvi Festival održan je u Baru od 8. do 10. juna 2007. Ove, 2017. godine, Teatar 'Čedo Dragović' navršava 10 godina postojanja, uz jubilarni 10. 'Festival dječijeg teatra Crne Gore'. Očekujem da će Festival biti uvršten u popis nematerijalne kulturne baštine u Ministarstvu kulture Crne Gore, uz prijedlog Ministarstvu prosvjete da se od školske 2017/18. godine pozorište uvrsti kao izborni predmet u osnovnim školama Crne Gore“, istakao je medijima mr Miodrag Banović.
 
Teatar “Čedo Dragović”, u saradnji sa JP “Kulturni centar”, Ministarstvom prosvjete, osnovnim školama Bara i Crne Gore, a uz podršku Vlade Crne Gore, SO Bar i Ministarstva kulture Crne Gore, od 24. do 30. aprila 2017. godine u Domu kulture organizovaće tradicionalnu smotru dječijeg dramskog stvaralaštva Crne Gore: “10. Festival dječijeg teatra Crne Gore”. Festivalu će prethoditi lokalne smotre dječijih pozorišta u opštinama Crne Gore. Prijave za učešće se dostavljaju do 5. aprila elektronskim unosom podataka na priloženom obrascu i dostavljaju na adresu NVO: Teatar “Čedo Dragović” - Bar, Dom kulture 85000 Bar, ili na e-mail: infosport@t-com.me .
 
U okviru programa 10. Festivala, u subotu 29.aprila 2017. od 20 sati, u Dvorcu kralja Nikole u Baru, organizovaćemo omaž pok. Čedu Dragoviću, naglasio je na kraju mr Miodrag Banović, višegodišnji saradnik Čeda Dragovića, sekretar KUD „Jedinstvo“ od 1990. do 2005.godine i član Teatra „Čedo Dragović“ – Bar.