Kultura

VIDEO: Susreti predstavnika RTV servisa u terminu TV festa

by Vesna Šoškić; snimatelj Ivo Gojnić; montaža Adi Karađuzović | 28:09:2017 | 14:42:28

Krajem oktobra u Baru će, pod pokroviteljstvom Opštine i Kulturnog centra, biti održani susreti najviših predstavnika javnih Radio-televizijskih servisa iz država Jugozapadnog Balkana. Glavna tema dvodnevnog okruglog stola biće “Kako do objektivnog sadržaja u informativno-političkim emisijama”, najavili su na današnjoj pres konferenciji poznati TV stvaralac Pero Radović i direktor KC Ćazim Nikezić.
 
Susreti, koji se održavaju u ustaljenom terminu Internacionalnog TV festivala, uvod su u novu koncepciju i konstituisanje ove prepoznatljive smotre televizijskog stvaralaštva, koja bi, nakon dvije godine pauze, trebalo da bude nastavljena iduće godine.

 
“Internacionalni TV festival bio je kao referentna smotra televizijskog stvaralaštva, prepoznatljiv ne samo u regionu, već i šire. Bar, takođe kao dobar domaćin, a Ministarstvo kulture svrstalo ga je u manifestacije od posebnog značaja za kulturu Crne Gore. I pored toga, on je zašao u duboku krizu i postoji opasnost da se ugasi", kazao je poznati televizijski stvaralac i utemeljivač barskog TV festivala Pero Radović, koji je istakao da se zahvaljujući razumijevanju predsjednika Opštine dr Zorana Srzentića i Kulturnog centra Bar organizuju Susreti najznačajnijih poslenika javnih Radio-televizijskih servisa, kao prvi korak ka nastavku festivala, njegovoj statusnoj redefiniciji i novom konceptu.
 
“Susreti nisu slučajno u ovom terminu i oni su nalik na slične održane 2002. godine, koji su okupili zemlje Jugoistočne Evrope. Tada su se okupili i razgovarali o objektivnom televizijskom stvaralaštvu predstavnici medija iz zaraćenih država. Prikazane su centralne informativne emisije-Dnevnici snimljeni u istom danu na raznim Televizijama. To je pokazalo kako se različito interpretiraju sadržaji u raznim medijima", kazao je Radović.
 
Internacionalni TV Festival u Baru, takođe je uspostavljen za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji i postao je spona među zaraćenim državama, ali i sa svijetom.
 
Pero Radović je naglasio da će i najavljeni Okrugli sto imati sličnu funkciju.
 
“Cilj nam je međusobna saradnja između svih medija, ali i država. Jer, mediji bi trebalo da predvode tu saradnju, a oni kaskaju. Davno postoji regionalna saradnja u sportu, kulturi, možda i turizmu, ali mediji još nisu u punom i pravom smislu u funkciji te saradnje. Zato još jednom zahvalnost Opštini i KC na razumijevanju značaja Internacionalnog TV Festivala, ali i njegovih pratećih sadržaja", kazao je istaknuti televizijski stvaralac Pero Radović, koji iza sebe ima karijeru dugu pola vijeka i koji će svojim znanjem i profesionalnošću, iznova uticati na čvršće povezivanje stvaralaca i medijskih kuća iz regiona, ali i šire iz svijeta, čemu je Internacionalni TV Festival dao puni doprinos.

 
“Bar je uvijek povezivao, nastojaćemo da preko ovog Okruglog stola nanovo povežemo TV kuće i da on bude spona i korak do ponovnog uspostavljanja TV Festivala, koji pripada Baru i Crnoj Gori", potvrdio je i direktor barskog Kulturnog centra Ćazim Nikezić na današnjoj pres konferenciji.
 
Okrugli sto na temu "Kako do objektivnog sadržaja u informativno-političkim emisijama", koji će biti održan u Baru 28. i 29. 10. okupiće Javne RTV servise: Makedonije, Srbije, Vojvodine, Albanije, Kosova, Hrvatske, BIH i Crne Gore, a među predstavnicima medijskih kuća biće i poznata TV lica.