Kultura

Rad Lutovca u prestižnom italijanskom časopisu

by Željko Milović | 26:11:2017 | 23:46:06

Ugledni italijanski stručni časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “Academy” iz Milana, objavio je u rubrici “Profil” među velikim imenima teatra, filma i likovne umjetnosti i rad našeg sugrađanina, prof. Miluna Lutovca.
 
Rad “Intertekstualnost romana ‘Crna Gora’ Milovana Đilasa sa romanima ‘Proces’ Franca Kafke i  Stranac’ Albera Camusa” objavljen je uz redove velikana, poput Daria Foa, Gaetana Centronea, Bruna Ceccobellija, Gaetana Grilla, Giorgia Cattanija, Carla Accardija, Paola Rosa... što je samo po sebi veliko priznanje radu prof. Lutovca, upravnika galerije “Velimir A. Leković”.
 
“U periodu koji smo posvetili proučavanju romana ‘Crna Gora’ Milovana Đilasa, posebno njegove narativne cjeline ‘Vješala’ osjećali smo prisustvo motiva, tema i psihoze iz romana ‘Proces’ F. Kafke  i ‘Stranac’ A. Camusa, što nas je navelo na misao o postojanju intertekstualnosti između ovih djela. Kasnije smo, komparativnom analizom, otkrili višestruku povezanost između njih, a dominantno obilježje intertekstualnosti ovih romana je njihova centralna, univerzalna i egzistencijalna tematika, fikcionalno izražena prikazom sudbina likova pred  ‘vratima zakona’ i kapijom smrti. Intertekstualnost navedenih romana prisutna je u bitnim elementima naracije i romansijerske tehnike, izrazito u egzistencijalnom značenju i zračenju predmetnih djela u kojima se razmatraju i preispituju univerzalne i svevremene kategorije: nepravda – pravda, moć – otpor, ropstvo – sloboda, apsurd egzistencije i alijenacija čovjeka, smrt – život. Intertekstualnost romana ‘Crna Gora’ sa kultnim djelima modernizma, potvrda je Đilasove pionirske uloge u prihvatanju i primjeni postulata modernističke poetike u crnogorskoj prozi”, stoji u sažetku ovog stručnog rada.
 
Milun Lutovac je diplomirao na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996. godine. Od 1996. bio je profesor u Gimnaziji “Niko Rolović” u Baru u Crnoj Gori, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Kulturnog centra, bio je angažovan na organizaciji i prezentaciji kulturnog života grada Bara. Diplomatsku akademiju "Gavro Vuković", završio je na Pravnom fakultetu u Podgorici, 2004. godine. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine.
 
Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, angažovan je kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, na predmetima: Moderna književnost i savremena književnost, Teorija književnosti, Velike književne epohe, Crnogorski roman i Estetika. Doktorand je na katedri za Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – Nauka o književnosti, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću,  kao i na katedri Teorija savremene umjetnosti  na  Fakultetu umjetnosti, UDG.
 
Autor je monografija “Crna Gora 2007” i “Kotor – grad sa troja vrata”, prevedenih na više stranih jezika.  Pisac je dramskih tekstova “Mansardrinci”, “Trešnja traži tekst” kao i radio-drame “What a lovely day”, pisane za program BBC-a. Pisac je knjiga: “Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša”, “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde”, i “Lirizam u romanima ‘Nevidbog’ Rista Ratkovića i ‘Mojkovačka bitka’ Ćamila Sijarića”.