Kultura

Nemanja Bečanović na Kongresu FIAF-a u Pragu

| 25:04:2018 | 11:55:39

Predstavnici Crnogorske kinoteke Andro Martinović i režiser iz Bara Nemanja Bečanović učestvuju u radu 74. Kongresa FIAF-a (Međunarodne federacije filmskih arhiva), koji se održava od 22. do 27. aprila u Pragu.
 
Domaćin Kongresa je Nacionalni filmski arhiv Češke. Teme Kongresa su razmjena filmskih materijala i informacija među članicama u digitalnom dobu, razvoj novih platformi za pristup filmovima i podacima, principi saradnje unutar FIAF-a... Forum “Drugi vijek” posvećen je rastućim izazovima očuvanja audiovizuelnih materijala u kriznim situacijama izazvanim prirodnim nepogodama i usljed loših uslova u kojima se filmovi nalaze. Dio programa je i Generalna skupština FIAF-a, a tokom Kongresa organizovane su i projekcije raritetnih filmova.

 
Ove godine FIAF slavi 80 godina postojanja. Kada је osnovan, u junu 1938. godine, FIAF su činile četiri članice. Od aprila 2018, uključuje 165 institucija iz 75 zemalja.
 
Ciljevi FIAF-a su uspostavljanje etičkog kodeksa za očuvanje i razmjenu filmova i praktične standarde za sve oblasti filmske arhivistike, podsticanje formiranja arhiva pokretnih slika u zemljama koje još nemaju takvu instituciju, poboljšanje pravnog konteksta u kojem kinoteke djeluju, promovisanje filmske kulture i podsticanje istraživanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, trajna dostupnost materijala iz kolekcija za proučavanje i istraživanje šire zajednice, podsticanje prikupljanja i očuvanja svih vrsta dokumenata koji se odnose na film, unaprjeđenje znanja i vještina u domenu filmske arhivistike, razvoj saradnje između članova i osiguranje međunarodne dostupnosti filmova i filmskih dokumenata...