Kultura

Roman Ružice Vasić na Ljetopisu

by PR služba Barskog ljetopisa | 06:08:2018 | 12:22:06

Ružica Vasić je sinoć promovisala na “Ljetopisu” roman “Domodržnica”, koji je 2018. godine izdala “Nova poetika”. Moderator promocije održane na platou kod Knjaževe bašte bio je Novak Govedarica.
 
Ovim romanom kazuje se priča o ženi, koja “drži dom” na svojim plećima, najprije fizičkim pregalaštvom, ali možda važnije od toga, emocionalnom i duhovnom posvećenošću i svođenjem na okvire toga doma.
 
“Domodržnica u svakom smislu komunicira sa ženom u Crnoj Gori, pošto ovaj roman obuhvata i jednu i drugu krajnost. I tradicionalne žene, tj. naše majke i bake, ali neku novu generaciju koja stasava u urbane klince koji tek kreću u svijet. Domodržnica podrazumijeva onu ženu koja drži dom, već svakoga ko teži nečemu što će zatrpati njegovu suštinu”, kazala je Ružica Vasić.

 
Pojam domodržnice autorka je iskoristila i da ukaže i na anomalije koje sugerišu, ne samo na problem položaja žene, već i na problematične odnose ljudi uopšte, počevši od onih koje njegujemo unutar svojih porodica.
 
“Namenski sam se bavila upravo, kako sam navela, fašizmom u našim malim porodicama, postavila sam pitanje da li gajimo klicu fašizma i čime to kamufliramo. Ideja je, dakle, da to bude upravo upiranje prsta u fašizam u našem neposrednom okruženju”, dodala je autorka.
 
Dominantan utisak čitalaca je da je ispred njega i stilom i jezikom prijemčivo štivo. Još jedna od ideja koje Ružica Vasić, kojoj je “Domodržnica” roman prvijenac, eksplicitno kazuje u vezi sa ovim djelom je da “umjetnika može da shvati samo onaj ko je dovoljno hrabar da otvori dušu i pusti ga da u nju udahne istinsku slobodu lišenu svih okova života”.