Kultura

Barski bibliotekari na COBISS konferenciji u Mariboru

| 03:12:2018 | 12:37:21

Barski bibliotekari su učestvovali na tradicionalnoj međunarodnoj COBISS konferenciji u Mariboru, koju je organizovao Institut informacijskih znanosti Slovenije, u prostorijama IZUM-a, od 27. do 29. novembra.
 
Na Konferenciji su učestvovali predstavnici svih članica COBISS-a, pa i Crne Gore, a Narodnu biblioteku i čitaonicu “Ivo Vučković” Bar predstavljale su knjižničarke Jadranka Bošković i Zorica Milanović. COBISS konferencija je ponudila više zanimljivih tema i novosti u ovom sistemu, a bilo je i prilike za razmjenu stručnih mišljenja.

 
“U crnogorskom bibliotekarstvu, Narodna biblioteka i čitaonica ‘Ivo Vučković’ prepoznatljiva je, između ostalog, i po uspješno realizovanim projektima na osavremenjivanju rada. U okviru Virtuelne biblioteke Crne Gore, kao članica Bibliotečko-informacionog sistema COBISS.CG od 2007. godine, preuzela je COBISS platformu za automatizaciju svog poslovanja i u segmentu uzajamne katalogizacije postigla zapažene rezultate. Sa 39.179 unijetih zapisa kataloške obrade monografskih publikacija, barska Narodna biblioteka slovi kao lider među crnogorskim bibliotekama javnog tipa i po mišljenju stručnog nadzornika nalazi se u samom vrhu u zemlji. Pored profesionalnog odnosa prema radu, bibliotečki poslenici veliku pažnju posvećuju edukaciji i stručnom usavršavanju, pa se, uz izradu elektronskog kataloga, u Biblioteci vodi i elektronska pozajmica knjiga”, ističe za Bar Info Mila Čordašević, rukovodilac Biblioteke.

 
Centralna tema ovogodišnje Konferencije bila je vrijednost uključivanja školskih biblioteka u COBISS sistem, a Crna Gora se pokazala kao najbolja u tom domenu, sa najviše uključenih biblioteka. Zbog toga je COBISS.CG dobio i nagradu, koja je uručena bibliotekaru savjetniku Vjenčeslavi Ševaljević, rukovodiocu Odjeljenja za razvoj bibliotečke djelatnosti u Nacionalnoj biblioteci CG “Đurđe Crnojević” Cetinje. Ona je, kao predstavnik COBISS.CG, u svom izlaganju obrazložila dostignuća COBISS sistema Crne Gore u protekle dvije godine. 
 
Ova nagrada je veoma značajna za razvoj crnogorskog bibliotekarstva, jer će biti podstrek da se i ubuduće radi na tome da se što više biblioteka, a naročito školskih, uključi u COBISS program uzajamne katalogizacije, koji omogućava lakše pretraživanje i dobijanje podataka o traženoj literaturi.