Intervju

Mr Kukalj: Izvjesno da će i ova sezona biti veoma uspješna

by Vjera Knežević Vučićević | 28:07:2018 | 16:05:42

Prema podacima Turističke organizacije Bar o broju evidentiranih gostiju, na području opštine trenutno boravi oko 16.900 posjetilaca, što je na prošlogodišnjem nivou. Direktor TO Bar mr Emil Kukalj podvlači da, iako je nezahvalno prognozirati, posebno u svijetlu činjenice da nije čest slučaj da se „rekordi obaraju godinu za godinom“, već je krajem jula na osnovu brojnog stanja turista izvjesno da će i ova sezona biti veoma uspješna. Imajući u vidu da je „i predsezona bila dobra i očekujući postsezonu sa dodatnim brojem gostiju“, Kukalj se nada da će, kada „rezultati budu sumirani- svi biti zadovoljni“.
 
U hotelima ljetuje oko 3.500 gostiju - što je za tri procenta više u odnosu na uporedni period, u odmaralištima je 950 turista - za dva odsto više, dok je, uobičajeno, najveći broj onih koji su odabrali privatni smještaj- 12.500, što je na prošlogodišnjem nivou.
 
Bar Info: Koja je struktura gostiju koji su odabrali Bar za destinaciju na kojoj će uživati u odmoru?
Kukalj: Kao i ranijih godina, najbrojniji su turisti iz zemalja okruženja- Srbije i Bosne i Hercegovine. Slijede gosti iz Rusije, potom oni sa ostalih tržišta- Istočne i Zapadne Evrope - Njemačke, Velike Britanije, Francuske...
 
Bar Info: Na čemu bi, prema Vašoj procjeni, trebalo dodatno raditi da predsezona i postsezona budu još bolje? Koji su to nedovoljno iskorišćeni potencijali grada pod Rumijom?
Kukalj: Bar uglavnom posjećuju gosti tokom ljetnje sezone, zbog sunca i mora, oni koji preferiraju pasivni odmor na plaži. Međutim, osim toga grad posjeduje i brojne ostale kvalitete koji mogu privući posjetioce i van glavne sezone. Grad, osim morske, posjeduje i obalu Skadarskog jezera i Nacionalni park koji nudi izvanredan potencijal za razvoj turizma. Procjenjujem da će u narednom periodu njegova valorizacija u službi turizma biti u fokusu ne samo TO Bara, nego i ostalih učesnika u promociji i razvoju turističkih potencijala. Osim Skadarskog jezera, proizvodi koji bi mogli da doprinesu kvalitetnijoj pred i post sezoni u smislu brojnosti gostiju, su pješačke staze, biciklističke ture, kulturni turizam... Sve su to elementi turističke ponude koji mogu uticati na bolju popunjenost smještajnih kapaciteta van glavne sezone. Bitno je i osmišljavanje inovativnih promotivnih kampanja u saradnji sa Nacionalnom Turističkom organizacijom, Ministarstvom turizma i održivog razvoja, koje mogu doprinijeti da privučemo veći broj posjetilaca. Neophodna je i kvalitetna saradnja sa turističkom privredom, što je osnov razvoja te grane na svakoj destinaciji, kako bi se zajedničkim snagama usmjerili ka tržištima i proizvodima i razvili potencijal za dovođenje gostiju u pred i post sezoni. Nastojaćemo da u narednom periodu fokus stavimo na saradnju sa agencijama, hotelima i ostalim ponuđačima koje mogu imati značajnu ulogu u smislu donošenja odluka i u njihovoj implementaciji.
 

Bar Info: U posljednje vrijeme, iako je ljepota mora i Sunca nemjerljiva i neprevaziđena, često se potencira aktivni odmor- šetnja po zaleđu, biciklističke ture, avanturizam... Kakav je, u svijetlu tog trenda, odgovor turista na panoramsku rutu između dvije obale koja nudi malo drugačiju ljetnju „priču“?
Kukalj: Gosti koji dolaze u Bar preferiraju upravo kombinaciju pasivnog i aktivnog odmora. Iako vole uživanje na obali i u moru, značajan dio vremena provedu istražujući naše zaleđe. Veliki broj turista je obišao panoramsku rutu i veoma me raduje što se u tom dijelu opštine- između dvije obale, ponuda neprestano obogaćuje. Na tome, kao i na podizanju nivoa kvaliteta usluge, uz intenzivnu promociju, radićemo i u budućem periodu.
 
Bar Info: Da li je komunalni red na zadovoljavajućem nivou, kakve su reakcije turista vezano za uređenost plaža, otpad, višegodišnju problematiku- lutajuće pse...?
Kukalj: TO Bar svake sezone sprovodi anketu turista, čiji su rezultati poznati nakon ljeta. Međutim, u dogovoru sa anketarima, dobijamo informacije i o trenutnom stanju. Prema tim podacima i ove sezone se najveći broj primjedbi odnosi na smeće, buku (koja je značajno smanjena u odnosu na prethodne godine, pa nadležne institucije zaslužuju pohvalu), a i problem pasa lutalica je evidentan... Ipak, iako smo svjedoci da situacija nije idealna i ne prati očekivanja, broj žalbi se smanjuje. Isto tako, svjesni kapaciteta i ograničenja službi, zajednički moramo raditi na podizanju svijesti građana i turista u smislu odgovornijeg odnosa i izgradnji komunalne kulture sa ciljem uspostavljanja zadovoljavajućeg reda u interesu svih.   
 
Bar Info: Jeste li zadovoljni saradnjom sa zakupcima plaža, s obzirom da se veliki broj pritužbi odnosi upravo na loše higijenske uslove na kupalištima?
Kukalj: To je jedan od segmenata u vezi sa kojim gosti najčešće izražavaju nezadovoljstvo, a odnosi se prije svega na (ne)poštovanje pravila 50-50. Generalno, kada je u pitanju partnerski odnos sa zakupcima, želio bih navesti da su oni u ugovornom odnosu sa JP za upravljanje Morskim dobrom koje je nadležno za izdavanje plaža. Što se tiče ingerencija TO Bar u tom segmentu turističke djelatnosti, mi plaže na barskoj rivijeri promovišemo kroz sve naše aktivnosti, a volja za unaprijeđenjem saradnje je uvijek prisutna...
 
Bar Info: Hoće li se ukidanje usluge naplate boravišne takse u značajnijoj mjeri odraziti na pozitivan finansijski bilans i prihod TO Bar?
-Novi Zakon zabranjuje uslugu naplate boravišne takse koja je iznosila jedan euro po prijavi. To će se odraziti na prihode TO Bar, ali vjerujem da to neće ugroziti naše poslovanje i, s obzirom na dosadašnje iskustvo, ne bi trebalo da ima većih efekata, iako će prihodi biti smanjeni.
 
Bar Info: Da li turistička mjesta u barskoj opštini odgovaraju izazovima ove sezone, kakve su informacije koje dobijate iz turističko- informativnih biroa?
Kukalj: Na teritoriji Bara tokom sezone radi 11 biroa, u kojima zaposleni osim osnovne - informativne djelatnosti, izlaze u susret turistima po brojnim pitanjima. Prema podacima kojima raspolažemo, sezona se odvija svojim uobičajenim tokom i nadamo se da će tako biti do njenog kraja.
 

Bar Info: Planirate li da nakon ljetnje sezone otpočnete realizaciju nekih novih IPA projekata, na koje se, vođeni benefitima, u TO Bar značajno polagalo računa posljednjih godina?
Kukalj: Kada su u pitanju dodatni izvori finansiranja, među kojima su svakako značajna sredstva od IPA fondova, TO Bara je aplikant u tri projekta. Razmatramo i učešće u novim pozivima, međutim, s obzirom da je broj poziva zaista veliki, a naši kapaciteti ograničeni, ne želimo da ulazimo u rizik apliciranja za sve koji su nam interesantni, jer, ako svi prođu, može doći do „zagušenja“... Međutim, kroz saradnju sa nadležnim institucijama i NVO sektorom koji imaju iskustvo sa apliciranjem i implementacijom kada su u pitanju IPA projekti, nastavićemo saradnju, jer procjenjujemo da je to dodatna mogućnost kako za budžet, tako i za izgradnju kapaciteta i ulaganja u turističku infrastrukturu.
 
Bar Info: Koje manifestacije u organizaciji TO Bara će obilježiti ovo ljeto?
Kukalj: Manifestacija kulturno- zabavnog karaktera „Ljeto sa zvijezdama“ koju TO Bar organizuje 11 godina zaredom i ove sezone je najatraktivniji sadržaj, pod čijim okriljem je u petak veče organizovana i izvanredno posjećena „Rok opera“. Potrudili smo se da odgovorimo svim ukusima, pa je već sljedećeg petka, 3. avgusta, na redu koncert Aca Pejovića za ljubitelje te vrste muzike... Koncerti se nastavljaju do kraja ljeta, pa očekujemo da će i ovoga puta Bar ponijeti titulu grada koji ima bogat kulturno- zabavni program. Odličnu saradnju imamo i sa NVO sektorom, tako da je u našem programu rada i suorganizacija popularnih i izuzetno prihvaćenih manifestacija  „Šušanjska noć“, „Spičansko veče“... Možemo obećati bogat kulturno-zabavni program, u kojem ćemo i turistima i građanima prikazati sve ono što Bar ima da ponudi. Osim toga i ove godine smo organizovali akciju „Za još ljepši grad“. Komisija koja obilazi sve kandidate je pri kraju posla, pa očekujemo da ćemo krajem avgusta promovisati i taj segment prirodnih ljepota barske opštine.
 
Bar Info: Koliko je teško odgovoriti izazovu dolaska na poziciju direktora TO Bar u samom jeku sezone? Kakvi su prvi utisci?
Kukalj: Zaista je izazov, a on je utoliko veći jer sam nakon više od decenije rada u Nacionalnoj turističkoj organizaciji opet došao u svoj grad, gdje se treba dokazati. Nadam se da ću opravdati ukazano povjerenje i dati svoj pečat razvoju turizma u Baru, a koliko ću u tome biti uspješan- drugi će cijeniti i suditi.